Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013

Thông báo: Kết quả tác phẩm được chọn triển lãm

Dec 9, 2019

 

THÔNG BÁO
Kết quả tác phẩm được chọn triển lãm
Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần 28 - 2013

_________

Kính gửi:

 

- Hội VHNT các tỉnh trong Khu vực ĐBSCL;

 

- Các tác giả có tác phẩm được chọn triễn lãm.


- Căn cứ thông báo của Liên hoan ảnh nghệ thuật trong Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013;


- Căn cứ kết quả vòng tuyển chọn tác phẩm vào triển lãm;


Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần 28 - 2013 xin trân trọng thông báo đến các Hội VHNT và các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm trong Khu vực ĐBSCL như sau:


Các Hội VHNT thông báo đến tác giả của địa phương mình có tác phẩm được chọn triển lãm để phóng ảnh.


* Quy cách: Ảnh bình thường, ảnh vuông hay ảnh panorama đều phóng trên giấy ảnh cở 40cm x 60cm. (Ảnh bình thường: chừa bo 2.5cm cho mỗi cạnh; ảnh vuông: đặt giấy ảnh chiều đứng, chừa bo mỗi cạnh bên 2.5cm; ảnh panorama: chừa bo mỗi cạnh bên 2.5cm – thống nhất màu cho bo ảnh 20% đen), nhằm phục vụ tốt cho yêu cầu trưng bày triển lãm. Mặt sau ảnh, tác giả điền đầy đủ thông tin theo mẫu.


Ảnh gửi về Ban tổ chức phải đúng với file được công bố trên website:www.hoivhntcamau.com Liên hoan ảnh khu vực ĐBSCL lần thứ 28 – 2013. (Kèm theo đĩa CD mỗi file ảnh có dung lượng từ 5 Mb đến 7 Mb). Hội VHNT tập hợp tác phẩm của các tác giả cùng danh sách và đĩa CD gửi về Ban tổ chức.


* Thời gian: Kết thúc nhận tác phẩm đến 16 giờ ngày 26/8/2013 (không tính dấu bưu điện).


* Người nhận: Ông Đặng Quang Minh. ĐT: 0916.624.214

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Cà Mau

Số 5, Lưu Tấn Tài, phường 5, TP.Cà Mau.


Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013, mong lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh trong Khu vực liên hệ các tác giả của địa phương mình thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này. (Xin kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm  được chọn triển lãm).

 

Trân trọng cảm ơn !


Tải thông báo 7 và form thông tin in sau ảnh: http://hoivhntcamau.com/uploads/Thong-bao-so-7-LH-Anh-DBSCL-2013.zip