Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013

Thông báo số 5: Kết quả vòng 2 Liên hoan ảnh ĐBSCL 2013

Dec 9, 2019

THÔNG BÁO ( SỐ 5)


KẾT QUẢ VÒNG II

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG


Ngày 12, Tháng 8, 2013


Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013, trân trọng cám ơn các thành viên Hội đồng Giám khảo làm việc tích cực, khẩn trương đã đem lại kết quả vòng II.


Xin chúc mừng các tác giả có tác phẩm vào vòng II.


Bấm vào link sau để xem ảnh: http://hoivhntcamau.com/site/photo/index/page/15?ro=MTRyb3VuZDE0dHJ1bmdsZQ==


Các thành viên Hội đồng Giám khảo tiếp tục nghiên cứu, để quyết định việc chọn bộ ảnh (photo) triển lãm với 170 ảnh ( vòng III)


Trước khi bộ ảnh này được công bố, chúng tôi rất mong các tác giả tiếp tục đóng góp và phản hồi những trường hợp còn sơ suất hoặc phạm quy về Ban Tổ chức qua đường dây nóng trên website cuộc thi để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo bộ ảnh được công bố, triển lãm đạt chất lượng và hiệu quả.

 

Trân trọng cảm ơn !

Tags : kết quả, vòng 3, chấm ảnh, dbscl