Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013

Lịch chấm giải và công bố kết quả

Dec 9, 2019

 

LỊCH CHẤM VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ


Ngày

Giám khảo

Công bố kết quả

Ghi chú


08 - 09/08/2013

Chấm vòng I

 

 

10/08/2013

 

Công bố kết quả vòng I(19g)

8g - 17g BTC & kỹ thuật chuẩn bị công bố

(Nếu GK chấm chưa xong, có thể tiếp tục làm thêm vào sáng 10/08/2013)

11/08/2013

Chấm vòng II

 

 

12/08/2013

 

Công bố kết quả vòng II(19g)

Từ chiều 12/08, GK chấm vòng III

13/08/2013

GK tiếp tục chấm vòng III

 

Cần nhiều thời gian cho GK nghiên cứu, để cân đối bộ ảnh và có quyết định chính xác.

14/08/2013

 

Công bố kết quả vòng III(19g)

 

15/08/2013

 

 

Tiếp nhận ý kiến phản hồi

16/08/2013

 

Công bố kết quả chính thức