Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013

THÔNG BÁO (Số 3)

Dec 9, 2019

 

THÔNG BÁO (Số 3)

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

 

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Lần thứ 28 năm 2013 tại tỉnh Cà Mau

Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Longlần thứ 28 năm 2013 xin trân trọng cám ơn các tác giả đã tích cực gửi tác phẩmhưởng ứng Liên hoan lần nầy.

Tổng số có 2419 file ảnh của 385 tác giả tham dự.

Ban tổ chức chúng tôi sẽ xem lại toàn bộ tác phẩm. Nếu có trường hợp phạm quy, Ban tổ chức căn cứ vào thể lệ và thực hiện đúng quy định.

Mặc dù, chúng tôi đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình nhưng không tránh khỏi sơ suất. Rất mong các tác giả tiếp tục phát hiện những trường hợp phạm quy xin phản ánh với Ban tổ chức theo đường dây nóng trên website cuộc thi.

Nếu không có gì thay đổi. Ban tổ chức sẽ mở toàn bộ các tác phẩm hợp lệ vào ngày 06/8/2013.

Trân trọng cảm ơn !