Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013

Thông báo số 2 của BTC liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013 tại tỉnh Cà Mau

Dec 9, 2019

BTC LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

ĐBSCL LẦN THỨ 28 - 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 09 tháng 7 năm 2013

 

THÔNG BÁO (Số 2)

LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Lần thứ 28 năm 2013 tại tỉnh Cà Mau

_________


Kính gửi: Hội VHNT các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

- Căn cứ Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc thành lập Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013 tại Cà Mau;

- Căn cứ thông báo số 175/TB-LHKV-NA  ngày 12/6/2013 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam về Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013 tại tỉnh Cà Mau;

- Căn cứ kết quả Hội nghị lãnh đạo các Hội Văn học-Nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày 05/7/2013 tại Long An (Hội trực năm 2013);

- Căn cứ cuộc họp Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013 ngày 8/7/2013 tại Hội VHNT tỉnh Cà Mau.

Ban Tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013 xin trân trọng thông báo bổ sung như sau:

 

I. BAN TỔ CHỨC:

1. NSNA Trương Hoàng Thêm - Ủy viên Ban Thường vụ Hội NSNAVN, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau làm Trưởng ban;

2. Mời NSNA Lê Xuân Thăng - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam làm Phó Trưởng ban;

3. Mời ông Hứa Việt Khởi - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau làm Phó Trưởng ban;

Các thành viên:

4. Mời ông Hồ Ngọc Tấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Cà Mau;

5. NSNA Đặng Quang Minh - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau;

6. NSNA Tạ Hoàng Nguyên - Chi hội trưởng Chi hội NSNAVN tỉnh Cà Mau, Phân hội phó Phân hội Nhiếp ảnh - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau;

7. NSNA Võ Thanh Quang - Chi hội phó Chi hội NSNAVN tỉnh Cà Mau, Phân hội phó Phân hội Nhiếp ảnh - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau;

8. Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Để - Ủy viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau;

9. Nhà biên kịch Trần Việt Đoàn - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau;

10. Bà Lê Thị Bích Liễu - Kế toán Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau;

11. Mời ông Nguyễn Thái Đức - Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Gia Định.

 

II. GIẢI THƯỞNG:

Ban tổ chức chi hỗ trợ thêm tiền cho giải thưởng Huy chương vàng, Huy chương bạc, Huy chương đồng, giải khuyến khích cả 02 thể loại màu và đen trắng cùng giải đồng đội như sau:

+ HC Vàng : 5.000.000đ  +  2.000.000đ                                =  7.000.000đ

+ HC Bạc :   2.500.000đ  +  1.500.000đ                                 =  4.000.000đ

+ HC Đồng : 1.500.000đ  +  1.000.000đ                                =  2.500.000đ

+ Giải Khuyến khích : 1.000.000đ  +  500.000đ                    =  1.500.000đ

* Giải đồng đội (đồng hạng) 1.000.000đ + 1.000.000đ          =  2.000.000đ

 

III. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:

Lãnh đạo các Hội VHNT trong Khu vực ĐBSCL thống nhất theo Quyết định thành lập Hội đồng Giám khảo và thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực ĐBSCL lần thứ 28 năm 2013 của Hội NSNA Việt Nam.

 

IV. HÌNH THỨC GỬI ẢNH:

Có 2 phương thức gửi ảnh như sau:

1. Tác giả dự thi gửi file ảnh đúng kích cỡ, dung lượng trực tiếp tại trang web: www.hoivhntcamau.com

Đồng thời, tác giả phải nộp file ảnh và danh sách tác phẩm dự thi về cho Hội VHNT của tỉnh mình để lập danh sách gửi về Ban tổ chức. Nếu tác giả không thực hiện quy định này xem như tác phẩm dự thi không hợp lệ.

2. Nếu tác giả không có điều kiện gửi trực tiếp thì nộp file ảnh và danh sách tác phẩm dự thi về cho Hội VHNT của tỉnh mình để Hội VHNT của tỉnh gửi lên trang web cuộc thi.

Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013 kính mong được lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh trong Khu vực ủng hộ giúp đỡ, chỉ đạo để các nhà nhiếp ảnh địa phương tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013 tại Cà Mau thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn !


 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam;

- Phó Chủ tịch phụ trách KV;

- Lưu VP Hội.

 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

Đã ký

Trương Hoàng Thêm

Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Cà Mau

 

 

Bấm vào đây để tải file thông báo (PDF): http://hoivhntcamau.com/uploads/pdf/Thong-bao-so-2-Lien-hoan-anh-DBSCL-lan-thu-28-2013.pdf

 

...

Tags : thong bao so 2, btc lien hoan anh dbscl, 2013