Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013

Giải thưởng: Liên Hoan Ảnh Nghệ Thuật khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 - Cà Mau


1- Thể loại màu:


+ 01 HC Vàng, kèm theo: 7.000.000 đồng


+ 02 HC Bạc, kèm theo mỗi HC: 4.000.000 đồng


+ 03 HC Đồng, kèm theo mỗi HC: 2.500.000 đồng


+ 04 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.500.000 đồng

 

2- Thể loại đen trắng:


+ 01 HC Vàng, kèm theo: 7.000.000 đồng


+ 02 HC Bạc, kèm theo mỗi HC: 4.000.000 đồng


+ 03 HC Đồng, kèm theo mỗi HC: 2.500.000 đồng


+ 04 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.500.000 đồng

 

3- Giải đồng đội: 03 giải Đồng đội (đồng hạng), mỗi giải: 2.000.000 đồng

 

Những tác phẩm đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng, Khuyến khích được tính điểm xét tước hiệu và tham dự xét Giải thưởng nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đoạt giải và trưng bày triển lãm được đưa vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội.

 

Các tác phẩm trưng bày triển lãm được trả nhuận ảnh 200.000 đồng/ ảnh.